A textured image of Anothony Edwards playing basketball

"Tôi chỉ yêu môn thể thao này, và bắt đầu xem nó là niềm vui."

ANTHONY EDWARDS

A photo of Golfer Rose Zhang during her interview

"Đối phó với áp lực không phải là từ bỏ, mà là học cách chấp nhận những gì xảy ra."

ROSE ZHANG