XUẤT BẢN BỞI

Công ty TNHH adidas Việt Nam;

Tầng 8, Deutsches Haus, 33 Lê Duẩn,

 

Phường Bến Nghé, Quận 1,

 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  

 

Vui lòng truy cập trang web của tập đoàn adidas: http://www.adidas-group.com